horalek.org studovat je užitečné

Počítačové systémy a sítě - 4.A IM
Témata seminárních prací

Osvojené dovednosti a vědomosti

Student bude seznámen se základními principy fungování operačních systémů, bude je umět popsat, charakterizovat a vysvětlit. V rámci praktických cvičení se student naučí spravovat operační systém Windows 10 v rámci vybraných kapitol certifikace MCTS Configuration a správy Windows Serveru 2012.

Počítačové systémy a sítě - 4.A SYS
Obsah a cíl předmětu

Předmět se věnuje představení a vysvětlení základních principů fungování operačních systémů na platformě Linux. Mezi základní tematické celky, které jsou obsahem předmětu patří: základní principy operačního systému linux, start systému, systémová volání, signály, souborové operace, souborové systémy, roury a zprávy, sockety, porcesy a vlákna, spouštění programů, problematika udev a HAL, architektura jádra, správa paměti a správa procesů a vláken. V praktická cvičení jsou pak zaměřena na správu OS linux, distribuce CentOS, kde se na praktických úlohách absolvent naučí správu systému a základní řešení problémů.

Počítačové systémy a sítě - 4.B
Obsah a cíl předmětu

Předmět se věnuje představení a vysvětlení základních principů fungování operačních systémů na platformě Linux. Mezi základní tematické celky, které jsou obsahem předmětu patří: základní principy operačního systému linux, start systému, systémová volání, signály, souborové operace, souborové systémy, roury a zprávy, sockety, porcesy a vlákna, spouštění programů, problematika udev a HAL, architektura jádra, správa paměti a správa procesů a vláken. V praktická cvičení jsou pak zaměřena na správu OS linux, distribuce CentOS, kde se na praktických úlohách absolvent naučí správu systému a základní řešení problémů.

Osvojené dovednosti a vědomosti

Student bude seznámen se základními principy fungování operačních systémů na paltformě Linux. Bude je umět popsat, charakterizovat a vysvětlit základní vnitřní principy těchto operačních systémů. V rámci praktických cvičení se student naučí spravovat operační systém CentOS.