horalek.org studovat je užitečné

Operační systémy I
Obsah a cíl předmětu

Předmět se věnuje představení a vysvětlení základních principů fungování operačních systémů. Mezi základní tematické celky, které jsou obsahem předmětu patří: základní pojmy z oblasti operačních systémů, operační systéme z hlediska procesů, metody předělování paměti, management řízení procesů, metody přidělování CPU, synchronizace procesů, důvody vzniku deadlock a metody jeho nápravy, souborové systémy.

Osvojené dovednosti a vědomosti

Student bude seznámen se základními principy fungování operačních systémů, bude je umět popsat, charakterizovat a vysvětlit. V rámci praktických cvičení se student naučí spravovat operační systém Windows 7 v rámic vybraných kapitol certifikace MCTS Windows 7 Configuration a správy Windows Serveru 2008 R2.

Zápočet
Podmínky zápočtu

Pro udělelní zápočtu je nutná 80% aktivní účast na cvičením a spnění praktického testu.

Zkouška
Informace o zkoušce

Zkouška probíhá formou testu v systému Blackboard.

Studijní materiály
Přednášky ke stažení
Praktická cvičení
Operační systémy II
Obsah a cíl předmětu

Předmět se věnuje představení a vysvětlení základních principů fungování operačních systémů na platformě Linux. Mezi základní tematické celky, které jsou obsahem předmětu patří: základní principy operačního systému linux, start systému, systémová volání, signály, souborové operace, souborové systémy, roury a zprávy, sockety, porcesy a vlákna, spouštění programů, problematika udev a HAL, architektura jádra, správa paměti a správa procesů a vláken. V praktická cvičení jsou pak zaměřena na správu OS linux, distribuce CentOS, kde se na praktických úlohách absolvent naučí správu systému a základní řešení problémů.

Osvojené dovednosti a vědomosti

Student bude seznámen se základními principy fungování operačních systémů na paltformě Linux. Bude je umět popsat, charakterizovat a vysvětlit základní vnitřní principy těchto operačních systémů. V rámci praktických cvičení se student naučí spravovat operační systém CentOS.

Zápočet
Podmínky zápočtu

Pro udělelní zápočtu je nutná 80% aktivní účast na cvičením a spnění praktického testu.

Zkouška
Informace o zkoušce

Zkouška probíhá formou ústního pohovoru.

Studijní materiály
Praktická cvičení