horalek.org studovat je užitečné

Operační systémy I
Obsah a cíl předmětu

Předmět se věnuje představení a vysvětlení základních principů fungování operačních systémů. Mezi základní tematické celky, které jsou obsahem předmětu patří: základní pojmy z oblasti operačních systémů, operační systéme z hlediska procesů, metody předělování paměti, management řízení procesů, metody přidělování CPU, synchronizace procesů, důvody vzniku deadlock a metody jeho nápravy, souborové systémy.

Osvojené dovednosti a vědomosti

Student bude seznámen se základními principy fungování operačních systémů, bude je umět popsat, charakterizovat a vysvětlit. V rámci praktických cvičení se student naučí spravovat operační systém Windows 10 v rámci vybraných kapitol certifikace MCTS Configuration a správy Windows Serveru 2012.

Operační systémy II
Obsah a cíl předmětu

Předmět se věnuje představení a vysvětlení základních principů fungování operačních systémů na platformě Linux. Mezi základní tematické celky, které jsou obsahem předmětu patří: základní principy operačního systému linux, start systému, systémová volání, signály, souborové operace, souborové systémy, roury a zprávy, sockety, porcesy a vlákna, spouštění programů, problematika udev a HAL, architektura jádra, správa paměti a správa procesů a vláken. V praktická cvičení jsou pak zaměřena na správu OS linux, distribuce CentOS, kde se na praktických úlohách absolvent naučí správu systému a základní řešení problémů.

Osvojené dovednosti a vědomosti

Student bude seznámen se základními principy fungování operačních systémů na paltformě Linux. Bude je umět popsat, charakterizovat a vysvětlit základní vnitřní principy těchto operačních systémů. V rámci praktických cvičení se student naučí spravovat operační systém CentOS.