horalek.org studovat je užitečné

Monday, March 9 2015
Výuka počítačových sítí

Do výuky počítačových sítí je integrována Cisco Netacad Academy. Náplň jednotlivých kurzů je integrována jako náplň cvičení.
Všechny průběžné testy musí být vyplněny minimálně na 70%

Podmínky k zápočtu - Počítačové sítě I a II

  • 80% aktivní účast na cvičeních
  • Svědomitě se připravovat na jednotlivá cvičení
  • Průběžné plnění laboratorních úloh
  • Splnění všech průběžných testů na minimálně 70%
  • Splnění praktického Skills Exam minimálně na 70%
  • Splnění závěrečného testu Final Exam na minimálně 70%

Počítačové sítě I